Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Комитов - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

комичен

comic(al)

неодобр. ludicrous

КОМИЧЕН актьор/театьр/комична опера a comic actor/theatre/opera

комична гледка a funny sight

комично лице a comical/funny face

комична песен a comic song

комично положение a funny/comical situation