Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Колю - непозната дума, може би имахте предвид кол, волю или кола

кол

stake, post; spike; picket

набивам някого на КОЛ impale s.o.

той няма побит КОЛ прен. he has no land/property of his own

той няма да побие тук КОЛ he is not here to stay, he is not going to settle here

събрани от КОЛ и от въже ragtag/tagrag and bobtail; rabble, riff-raff