Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Киселово - непозната дума, може би имахте предвид киселото (кисел), дизелово или Веселов

кисел

1. sour, acid; tart

хим. acid

КИСЕЛи бонбони acid drops; lemon drops

КИСЕЛo мляко yoghourt

КИСЕЛo зеле sauerkraut

КИСЕЛи краставички/пиперки pickled cucumbers/peppers

2. прен. (намусен) sour, crabbed; sulky; sullen, morose; humpy; glum

(за лице) long, wry

правя КИСЕЛа физиономия pull/make a long/wry face

КИСЕЛ като оцет sour as vinegar/as a crab.kissel; starchy fruit jelly