Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Каялоба - непозната дума, може би имахте предвид галопа (галоп), каяло ба или галона

галоп

gallop

лек ГАЛОПcanter

в ГАЛОПat a gallop

в силен ГАЛОПat full gallop

карам в ГАЛОПgo/ride at a gallop, ride full gallop, gallop

впускам се в ГАЛОПbreak into a gallop