Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Исак - непозната дума, може би имахте предвид иска (иск), Исак или иск

иск

юр. claim

(съдопроизводство) action, suit

граждански ИСК a civil claim/action

имуществен ИСК a real action

обратен/насрещен ИСК counter-claim

ИСК за възвръщане на намерена вещ an action of trover

ИСК за нарушено владение a possessory action

ИСК за клевета a libel action

предявявам ИСК (срещу) set up/put in a claim (against); lodge a claim (against)

(завеждам дело) institute proceedings (against), bring an action (against)

предявявам ИСК за щети и загуби claim damages