Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Зайчино - непозната дума, може би имахте предвид майчино (майчин), зайчето или Райчин

майчин

mother's, maternal, mother (attr.)

МАЙЧИНa обич mother/maternal love, a mother's love

МАЙЧИНo име metronymic

МАЙЧИН език a mother tongue

МАЙЧИНи грижи a mother's care

МАЙЧИНа ли ния вж. линия

МАЙЧИН дом a maternity/lying-in hospital

МАЙЧИН лист бот. senna

сине МАЙЧИН! you son of a gun! ще изкаже и МАЙЧИНото си мляко he'll cough up his mother's milk