Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Жени - не е в основна форма, основната форма е жена

жена

1. woman; lady

презр. и ост. female

омъжена ЖЕНА а married woman, matron

неомъжена ЖЕНА spinster, an unmarried/a single woman, шег. an unappropriated blessing

първата ЖЕНА космонавт the first woman cosmonaut

мъже и жени кандидати/пациенти и т.н. male and female candidates/patients etc.

ЖЕНАта на президента (в САЩ) the first lady

опърничава ЖЕНА shrew, termagent

свадлива ЖЕНА sl. battle-axe

ЖЕНА-вамп cockatrice

лека ЖЕНА a woman of easy virtue, a fast/light lady, ам. sl. a broad

улична ЖЕНА a street-walker

търговия с жени white slave traffic

жените сьбир. womankind, womanhood

(женените) matronage

(от собственото семейство) womanfolk, womankind

2. (съпруга) wife

шег. Missis, Missus

книж., юр. spouse

вземам за ЖЕНА take (s.o.) to wife, marry (s.o.)

давам за ЖЕНА give/bestow in marriage

3. (прислужница) charwoman, home help.вж. жъна