Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Ефросина - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

ех

(възторг) oh! ЕХ , какъв човек! what a fellow! ЕХ, че хубаво прекарахме! oh, what a fine time we had! (тъга) ah! ah me! oh dear! alas

(копнеж) oh! ЕХ, да можех да свиря като тебе! oh, if only I could play like you! (примирение) well

ЕХ , що да правя! well, what can I do! (досада) oh, dear! ЕХ и ти! you are a one! you're a fine person, you are! ЕХ че работа! ЕХ че беля oh, dear, what a thing!