Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Дълги - не е в основна форма, основната форма е дълъг

дълъг

1. long

този мост е ДЪЛЪГ трийсет метра this bridge is thirty metres long

рокля с дълги ръкави а long-sleeved dress

дълги панталони trousers

дълги чорапи stockings, (мъжки) knee-length socks

дълги гащи long-Johns

ам. drawers

дълга рокля an evening dress, an ankle-length dress

това палто ми е дълго this coat is too long for me

дълга брада a long/flowing beard

с дълга брада long-bearded

с дълги крайници long-limbed, long of limb

предстои ни ДЪЛЪГ път we have a long way to go

ДЪЛЪГ скок сп. a long jump

бегач на дълги разстояния a long-distance runner

2. (за човек) tall, lanky

ам. spindly

3. (за времетраене) long

дълга сричка фон. a long syllable ДЪЛЪГ звук, дълга гласна фон. a long vowel

дълга нота муз. a long note

дълга зима/нощ! a long winter/night

батерия с ДЪЛЪГ живот а, long-life battery

от дълги години for many; years

дълги години ва несгоди long years of misery

след дълга раздяла after a long separation

това е дълга работа it is a long job. this work will take a long time

приятел от дълго време friends of long standing

дълга реч a long/lengthy speech

след дълги разисквания after long/lengthy discussions

(проточен) longspun, long-drawn (out)

имам ДЪЛЪГ език прен. have a sharp/ready/glib tongue

тя е дълга и широка история it's a long story

тя става дълга и широка things are getting involved

заспивам дългия (сън) take o.'s last sleep

дълга коса, къс ум beauty and brains don't go hand in hand