Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Дъбний - непозната дума, може би имахте предвид данни, Дъбний или тъней

данни

1. data, facts; information, evidence, record, background

ДАННИ за раждаемостта birth-roll

археологични ДАННИ archeological findings

биографични ДАННИ biographical evidence/record

научни-scientific information

статистически ДАННИ statistic data

цифрови ДАННИ figures

пo ДАННИ, с които разполагаме according to the data at our disposal

събирам ДАННИ collect evidence

цитирам точни ДАННИ cite/give chapter and verse

2. (заложби) makings, (essential) qualities

той има ДАННИ за добър архитект he has the makings of a good architect

липсват му необходимите ДАННИ he lacks the necessary qualities