Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Духомир - непозната дума, може би имахте предвид духовит, Духомир или Тихомир

духовит

1. (остроумен) witty

ДУХОВИТ отговор repartee, a witty retort, a come back

ДУХОВИТa забележка a witty remark, joke, witticism

ДУХОВИТ съм be witty, crack jokes

2. (весел, забавен) facetious; funny; amusing

ДУХОВИТ разказ a funny/an amusing story

ДУХОВИТ събеседник an amusing companion