Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Дрина - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

дрипа

rag, tatter

роклята ми изглежда на ДРИПА my dress looks like a rag

чувствувам се като ДРИПА I feel like a rag

облечен в дрипи ragged, tattered, in rags/tatters

целият в дрипи all in rags and tatters

налягай си дрипите lie low, keep quiet/mum; be more modest, take in sail