Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Дорина - непозната дума, може би имахте предвид Добрина, Дорина или Дориана

добрина

1. (доброта) kindness, goodness, good nature, kindheartedness; benevolence

от ДОБРИНА from good nature

с всичката си ДОБРИНА in the goodness of o.'s heart

2. (добро дело, услуга) kindness, kind action, service, good turn

правя някому ДОБРИНА do s.o. a kindness/a good turn

правил съм му много добрини I have done him many acts of kindness/many services

имайте ДОБРИНАта да be so kind/good as to, have the goodness to, be good enough to