Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Доляне - непозната дума, може би имахте предвид долен, доля не или долни

долен

1. lower, under, bottom. (attr.)

пo-ДОЛЕН lower

най-ДОЛЕН lowest, lowermost, nethermost

ДОЛЕН етаж a lower floor

на долния етаж on the floor below, below stairs

ДОЛЕН зъб a lower tooth

ДОЛЕН клас a lower form

от по-ДОЛЕН чин of an inferior/lower rank

ДОЛЕН ъгъл (на страница) a bottom corner

долна камара lower chamber, (в Англия) the House of Commons, (в Америка) the House of Representatives

по-долна съдебна инстанция a lower court

долна устна a lower/bottom lip

долна челюст a lower/an under jaw

долното течение (на река) the lower course/reaches (of a river)

пo долното течение на Дунава on the lower Danube

2. (за дрехи)

долни дрехи underwear, underclothes, underclothing, undergarments, (body) linen

събличам се по долни дрехи strip to o.'s undergarments

долна риза undershirt

долна фуста petticoat, underskirt

долни гащи drawers, (under)pants

пo долни гащи прен. with o.'s pants down

3. (долнокачествен) bad, poor. inferior

долно качество poor quality

4. (низък, подъл) mean, mean-spirited, base, base-minded, ignoble, vile, desplicable, contemptible

разг. low-down

ДОЛЕН човек an ignoble man

долна лъжа a cowardly lie

долна постъпка a mean action

долни намерения base designs

долни нападки vile attacks

долни подбуди vile motives

успявам с най-долни средства succeed by foul means

на долния свят here on earth

(в подземния свят) in the underground world