Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Днестър - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

днешен

today's

(съвременен) of today

днешният ден today, this day

преди десет години на днешния ден ten years ago today/this day

днешният вестник today's paper

от днешно гледище by today's standards

в днешно време nowadays

до ден ДНЕШЕН to/until this day; down to the present day

не е скъпо за днешното време it is not dear for nowadays

днешната младеж young people of today