Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Делибашев - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

деликатен

delicate

(внимателен към другите) considerate, thoughtful

(крехък, слаб) frail, fragile

прекалено ДЕЛИКАТЕН (в изразите си) mealy-mouthed

ДЕЛИКАТЕН въпрос a ticklish/a delicate question; a tender subject; a nice point

много ДЕЛИКАТЕН въпрос a matter/point/question of great nicety

деликатна фигура a slight figure

деликатно дете a delicate child

деликатно здраве delicate/frail/poor health, a delicate constitution

деликатно положение/тема a tricky situation/theme

деликатно равновесие a slender balance

с деликатно телосложение slightly built, frail in body