Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Данчо - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

данък

tax, duty

(общински) rate

пряк/косвен ДАНЪК direct/indirect tax

ДАНЪК върху общия доход income tax

ДАНЪК върху оборота a turnover tax

ДАНЪК върху свръхпечалбите excess profits tax

ДАНЪК върху луксозни предмети luxury tax

ДАНЪК наследство death-duty; legacy-duty

ДАНЪК сгради inhabited house duty

ДАНЪК върху превозните средства duty on vehicles

поземлен ДАНЪК land-tax

прогресивен ДАНЪК graded/graduated tax

облагане с ДАНЪК taxation, taxing

освободен от ДАНЪК (за предмет) free of tax, tax free

(за човек) exempt from taxation

данъци и налози taxation

остарели данъци tax-arrears

тежки данъци heavy taxation

вземам ДАНЪК от exact a tax from

налагам ДАНЪК impose/levy/assess a tax (на on)

облагам с ДАНЪК lay under taxation

намалявам данъците reduce taxation

плащам ДАНЪК на вж. ден