Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Дангов - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

дандания

row, racket, to-do, fuss, hubbub. uproar, rumpus

вдигам ДАНДАНИЯ make a row kick up a fuss

вдигам голяма ДАНДАНИЯ cause a great outcry