Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Губислав - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

губя

lose

(листата си-за дърво) shed

ГУБЯ влиянието си lose (o.'s) influence

ГУБЯ време lose time

не ГУБЯ време waste no time, go ahead

ГУБЯ си времето waste o.'s time, fritter the time away

(в чакане и np.) kick o.'s heels

ГУБЯ си времето за waste time on

без да ГУБЯ (никакво) време without (any) loss of time; there and then

ГУБЯ игра lose a game

ГУБЯ интерес към lose interest in

ГУБЯ надежда/кураж loss hope/courage/heart

не губи надежда never say die

ГУБЯ в очите на sink in s.o.'s esteem/estimation

ГУБЯ почва lose ground

ГУБЯ право forfeit a right

ГУБЯ сила (за закон) lose its force/validity

ГУБЯ сили lose strength

ГУБЯ скорост aв. stall

ГУБЯ сражение lose a battle

ГУБЯ съзнание lose consciousness, faint, swoon

разг. pass out

ГУБЯ търпение lose patience

нe ГУБЯ нищо от това lose nothing by it

не ГУБЯ нищо от това, че lose nothing byger.), be never the worse for (c ger.)

ГУБЯ ce get lost, lose o.'s way, stray, wander away

(изчезвам) disappear

(за звук) fade

ГУБЯ се в далечината fade into the distance

ГУБЯ се в подробности (не мога да видя нещо като цяло) be unable to see the wood for the trees

де се губиш? where have you been all this time? where in the world have you been?