Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Грошев - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

груб

(за повърхност) rough, coarse

(недоизработен, примитивен) crude, rough

(неизискан) uncouth, rugged, crude

(неучтив) rude, uncivil, uncourteous. unmannerly

(неприличен) coarse

(вулгарен) vulgar, low, gross, broad

(явен, очебиен и за лъжа, ласкателство, несправедливост, преувеличение) gross

(материалистичен) earthy

(за глас) harsh, rough, gruff

(за език) coarse, rude, gross

(прям) blunt

ГРУБ интерес brute interest

ГРУБ (много кратък) отговор a curt reply

ГРУБ плат/хартия coarse cloth/paper

ГРУБ на пипане (за плат) rough to the touch, coarse to the feel

ГРУБ фарс a broad farce; knockabout, a slapstick comedy

ГРУБ човек a rough man, (неделикатен) a coarse-fibred/-grained man

ГРУБa грешка a flagrant/gross error, a gross/glaring blunder, a bad mistake

разг. a howler

ГРУБa действителност brute/rugged/grim reality

ГРУБa заплаха a crude threat

ГРУБa измислица a gross invention

ГРУБ а изработка crude worksmanship

ГРУБa кожа coarse skin

ГРУБa намеса a crude/gross interference

ГРУБa работа rough work spade-work

ГРУБa сила brute strength/force! ГРУБa сметка a rough estimate

ГРУБa шега a coarse/broad/gross joke, ("номер") a practical joke

позволявам си груби шеги с play rough jokes on

ГРУБo нарушение a gross/flagrant violation

ГРУБo невежество crass ignorance

ГРУБo оскърбление a gross insult

ГРУБи обноски unpolished/rough/crude manners

ГРУБи ръце horny/hardened/calloused hinds

ГРУБи черти (на лице) hard/heavy features

в ГРУБи черти in broad outline