Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Гришев - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

гроб

grave; tomb

до ГРОБ to the end of o.'s days/life

верен до ГРОБ true till/unto death

на ГРОБa на by (the side of) s.o.s grave, at the grave (side) of

пред ГРОБ а на at the head of an open grave

като от ГРОБ излязъл pale as death

мълча като ГРОБ be silent as the grave

с единия крак съм в ГРОБа have one foot in the grave; be on the brink/edge/verge/of the grave; be at death's door

влизам в ГРОБа go (down) to o.'s grave, sink to the grave

лягам в ГРОБa lie down in o.'s grave

копая ГРОБ някому dig a pit/grave for s.o.

свалям някого в ГРОБa send s.o. to his grave

на чужд ГРОБ не плачи don't bother about other people's worries