Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Гренобъл - непозната дума, може би имахте предвид гребал (греба), Гренобъл или гребял

греба

1. (лодка) (с една лопата) row, pull (at the oars)

(с две лопати или заедно с друг гребец) scull

(с гребло на русалка) paddle

ГРЕБА лодка row a boat (along)

ГРЕБА добре pull a good oar

ГРЕБА бързо row a fast stroke

ГРЕБА назад pull back

2. (черпя, загребвам) dip up/out, scoop up

ГРЕБА с лъжица spoon out/up, (с голяма лъжица, черпак) ladle out

ГРЕБА вода dip up water

ГРЕБА водата от лодка bail/bale out a boat

ГРЕБА с шепи scoop up with/in o.'s hands

3. (ровя. копая) (с лопата) shovel

(с гребло) rake