Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Градско - не е в основна форма, основната форма е градски

градски

town (attr.), city (attr.)

ГРАДСКИ живот city/town life

ГРАДСКИ жител townsman

ГРАДСКИ жители townspeople, townsfolk

ГРАДСКИ имот town property

ГРАДСКИ работник an urban worker

ГРАДСКИ район an urban district

ГРАДСКИ театър a public theatre

ГРАДСКИ съвет a town council, municipality

ГРАДСКИ център a town centre; a civic centre

градска баня public baths

градска библиотека а public library

градска градина public gardens

градска телефонна мрежа a local exchange

градска част a town area

градско население urban population

придавам ГРАДСКИ характер на urbanize