Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Голямо - не е в основна форма, основната форма е голям

голям

big, large

(порасъл, възрастен) grown. old

(важен, значителен, и за държавник. учен, писател и пр.) great

(no-важен) major

(за нос, очи, дърво, куче и пр.) big, large

(за дъжд, сняг, дълг, лихва, безработица, мнозинство, разноски, поправки и пр.) heavy

(за студ, наводнение, болка, изпитание, усилие и пр.) severe

(за ваканция, крачка. разстояние и пр.) long

(за цифра, скорост, похвала и пр.) high

(възторжен, пламенен) keen, great

(едър) walloping

доста ГОЛЯМ tolerable, of good proportions

недостатъчно ГОЛЯМ on the small side

много ГОЛЯМ sl. whopping

твърде ГОЛЯМ за too big/large for, (в несъответствие с) out of (all) proportion to

ГОЛЯМ багаж bulky/heavy luggage

ГОЛЯМ бал/прием a grand ball/reception

моят ГОЛЯМ брат my elder/big brother

той е с пет години по-ГОЛЯМ от мене he's five years older than I (am)

пo-ГОЛЯМ, най-ГОЛЯМ (за членове на семейство) elder, eldest

моят най-ГОЛЯМ брат my eldest brother

ГОЛЯМ град а big/large/great city. a big/large town

ГОЛЯМ доход a large/high income

ГОЛЯМ залък too big a bite

прен. a tall order; tough going

ГОЛЯМ залък хапни, голяма дума не казвай don't be too sure

ГОЛЯМ избор а big selection, a wide choice

ГОЛЯМ интерес deep/keen/great interest

ГОЛЯМ късмет a lot of luck; a great piece of luck

в ГОЛЯМ мащаб on a big/large scale; wholesale

largescale
(attr.), ГОЛЯМ мраз hard frost

ГОЛЯМ огън a big/large fire

воен. heavy fire

ГОЛЯМ опит wide/large experience

ГОЛЯМ почитател a great/dedicated admirer

ГОЛЯМ пръст thumb, (на крак) big/great toe

ГОЛЯМ пушек clouds/volumes of smoke

ГОЛЯМ чиновник a high official

ГОЛЯМ човек (възрастен) a grown-up, an adult

вж. големец

ГОЛЯМ шум а great/loud noise

ГОЛЯМa буква a capital letter

ГОЛЯМa гордост great/intense pride

ГОЛЯМa грешка a serious/grave mistake, a major error; a blunder

ГОЛЯМa заплата a high salary

ГОЛЯМa дума a large statement

ГОЛЯМa книга a long book. (добра) a great book

ГОЛЯМa конкуренция severe/keen competition

ГОЛЯМa къща a large house

ГОЛЯМa любов a grand passion

ГОЛЯМa начетеност wide reading, knowledgeability

ГОЛЯМa обиколка an extensive tour

ГОЛЯМ а опасност grave danger

ГОЛЯМa прилика a strong resemblance

ГОЛЯМ а разлика a wide/big/great difference

ГОЛЯМa река a big/great river

ГОЛЯМa сватба a grand wedding

ГОЛЯМa сила great strength

пo-ГОЛЯМ а сила superior strength

ГОЛЯМa смелост high/great courage

ГОЛЯМa София greater Sofia

ГОЛЯМa тежест a great/heavy weight

ГОЛЯМa уста a large mouth

c
ГОЛЯМa бързина in great haste

с ГОЛЯМa скорост with/at great speed, at (a) high speed

с най-ГОЛЯМа бързина in all haste

с най-ГОЛЯМa скорост with all speed

ГОЛЯМa крачка напред a long/great stride forward

ГОЛЯМa промяна a great change, an upheaval

до ГОЛЯМa степен in large measure/part, to a great degree/extent, largely

в най-ГОЛЯМа степен in the utmost degree

ГОЛЯМa част от a good/large part of

пo-ГОЛЯМ ата част от the best/greater part of, most of

в по-ГОЛЯМата си част for the most part, mainly, chiefly

най-ГОЛЯМ ата страст на o.'s ruling passion

за моя ГОЛЯМa изненада to any great surprise, much to my surprise

с ГОЛЯМa вътрешна борба with much mental conflict

ГОЛЯМo внимание close attention

с пo-ГОЛЯМo внимание with more attention, more attentively

ГОЛЯМo движение (на превозни сред-ства) heavy traffic

ГОЛЯМo дете a grown-up/big child

ГОЛЯМо име a great/big name

ГОЛЯМo междучасие a long interval/break

ГОЛЯМo облекчение intense/great relief

ГОЛЯМo огледало a full-length mirror

ГОЛЯМо парче chunk

ГОЛЯМо прилежание steady/great application

ГОЛЯМo разстояние a long distance

от ГОЛЯМо разстояние from a far distance

ГОЛЯМo семейство a large family

ГОЛЯМо събитие a big/great event

ГОЛЯМo търпение