Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Гоздейка - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

гол

1. прил. naked, nude (и бот., зоол.)

(за части на тялото и прен.) bare

(съблечен) stripped, in the nude

(непокрит) uncovered

(неоседлан) bare-backed

(незалесен) un-wooded

(без пера) callow, unfledged

(без никакви прибавки) plain

(плешив) bald

ГОЛ до кръста stripped to the waist, naked to the middle

съвсем ГОЛ bare to the skin, without a stitch of clothing, with not a stitch on

събличам се съвсем ГОЛ strip to the skin

ГОЛ врат/гръб a bare neck/back

ГОЛ охлюв slug

ГОЛ под a bare/an uncarpeted floor

с ГОЛ под bare-floored

ГОЛ хляб/чай plain bread/tea

ГОЛ хълм a bare hill

спя на ГОЛа земя/ГОЛите дъски sleep on the bare ground/the bare floor

ГОЛата истина the plain/naked/stark/unvarnished truth

ГОЛa праскова nectarine

с ГОЛа сабя with drawn/bare/naked sword

ГОЛa сеч clear fell

ГОЛo съществуване a mere existence, a bare (level of) subsistence

изображение на ГОЛо тяло nude

рисувам ГОЛо тяло draw/paint from the nude

ГОЛи думи naked words

ГОЛи дървета/стени bare trees/walls

ГОЛи надежди vain hopes

ГОЛи обещания hollow promises

с ГОЛи ръце with o.'s bare hands

ГОЛи факти bare/naked/dry/cold/stark/uncoloured facts

ГОЛи фрази mere phrases

ГОЛa амбиция fond ambitions

ГОЛ и бос destitute, poverty-stricken, down and out

ГОЛ като пушка/тояга (as) poor as a church mouse/as Job

ГОЛ-фудул a beggar on horseback

на ГОЛо next (to) the skin/to o.'s body

нося на ГОЛо wear next (to) o.'s skin

яздя на ГОЛo ride bareback

ГОЛ-голеничък stark naked, with not a stitch on, without a stitch of clothing

2. същ. сп. goal

вкарвам ГОЛ score a goal

ГОЛ който изравнява резултата equalizer