Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Глоджево - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

глождя

pick, (за куче и прен. ) gnaw (at)

ГЛОЖДЯ кокал gnaw (at) a bone

прен. rankle

гложди ми нещо в окото something grates on my eye

мисълта го глождеше the thought rankled. the thought was preying on his mind

ГЛОЖДЯ някому цървулите speak ill of s.o.. chew over s.o.'s faults, gossip about s. o