Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Войнягово - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

войска

army

редовна ВОЙСКА a regular/standing army

животът във ВОЙСКАта army life

войски troops, forces

бронетанкови войски armoured troops

инженерни войски engineers, sappers

свързочни войски signal troops, (corps of) signals

сухопътни войски land forces

трудови войски labour corps

двайсет хиляднаВОЙСКА an army twenty thousand strong