Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Войводово - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

война

war

(воюване) warfare

избухване на ВОЙНА outbreak of war

състояние на ВОЙНА a state of war

първата световна ВОЙНА the First World War

ам. World War I

втората световна ВОЙНА the Second World War

ам. World War II

сирак от ВОЙНАта a war orphan

спомени от ВОЙНАта war reminiscences

въздушна ВОЙНА air/aerial warfare

гражданска ВОЙНА a civil war

истинска (не студена) ВОЙНА а shooting/hot war

междуособна ВОЙНА an internecine war

окопна ВОЙНА trench warfare

освободителна ВОЙНА a war of liberation

отечествена ВОЙНА a Patriotic War

партизанска ВОЙНАpartisan/guerrilla warfare

подвижна/маневрена ВОЙНА a war of movement, mobile warfare

студена ВОЙНА a cold war

химическа ВОЙНА chemical/gas warfare

ВОЙНА на живот и смърт а war to the knife

ВОЙНА на изтощение а war of attrition

ВОЙНА по море a naval war, a sea war

ВОЙНА на нерви a war of nerves

във ВОЙНА съм be at war (c with)

водя ВОЙНА make/wage war (c on, against)

почвам ВОЙНА go to war, take the field

обявявам-на declare war on

пренасям ВОЙНАта на противникова територия carry the war into the enemy's country/camp