Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Водата - не е в основна форма, основната форма е вода

вода

1. water

ВОДА за пиене drinking water

борова ВОДА boric solution/water

газирана ВОДА soda water

дъждовна ВОДА rain-water

изворна ВОДА spring water

минерална ВОДА mineral water

морска ВОДА sea-water

сладка ВОДА fresh/sweet water

розова/гюлова ВОДА rose water

текуща ВОДА running water

тиха ВОДА still water

светена ВОДА holy water

вземам ВОДА (за локомотив, параход и пр.) water; take in fresh water

напълнен с ВОДА (за плавателен съд) waterlogged

той остана под ВОДАта колкото можа (да издържи) he kept underwater as long as he could

плувам под ВОДА swim under water

започвам да пропускам ВОДА (за лодка и пр.) spring a leak

2. (водно пространство) waters; expanse of water

ВОДА и суша land and water, flood and field

върви ми като по ВОДА it is plain sailing; be in smooth water; get on like a house on fire, everything goes like one o'clock

ВОДА газя, жаден ходя lack amidst plenty

като по ВОДА swimmingly; like one o'clock

зная по ВОДА have at o.'s finger-tips

знам си урока като по ВОДА know o.'s lesson off pat; have o.'s lesson perfect

пия ВОДА от извора have s.th. from a sure source, разг. have it straight from the horse's mouth

кръвта ВОДА не става вж. кръв

много ВОДА изтече от тогава much water has flowed/run under the bridge since then

в мътна ВОДА риба ловя fish in troubled waters

наливам ВОДА в чужда воденица bring grist to s.o. else's mill, play into s. о/д hands

(пази се от) тиха ВОДА still waters run deep

подливам някому ВОДА, мътя някому ВОДА та give s.o. the slip; put a spoke in s.o.'s wheel

поливам с вряла/студена ВОДА cast a chill over

чувствувам се като риба във ВОДА feel quite at ease/at home; be (as happy) as a clam (at high tide); be in o.'s element