Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Влахов - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

влача

1. (тегля) drag, pull, trail, draw, (c усилие) haul, tug (s.th. along); lug about/along

(мрежа) trawl

(шлеп-за влекач) tow, have in tow

ВЛАЧА си краката shuffle o.'s feet, shuffle with o.'s feet, shuffle along

2. (за река) carry (s.th.) along

(нещо към брега, за вълна) wash ashore

3. разг. (мъкна някого някъде) take/trail (s.o.) about

всеки ден ми влачат гости they keep bringing guests

4. разг. (протакам, отлагам) let (a matter) drag on

5. (разчепквам) card, comb, pick

ВЛАЧА вериги прен. be in (hopeless) bondage; bend under the yoke

ВЛАЧА жалко съществувание drag on/out a wretched life, drag on a miserable/dismal existence

ВЛАЧА ce

6. (за влечуго) crawl, creep

(за човек) creep, crawl, trail, drag along, straggle

(за рокля и пр. по земята, из калта) draggle, trail (on the ground)

(за мъгла) creep (along)

(за човек-изоставам) lag/trail behind, draggle (at the heels of)

ВЛАЧА се на опашката be at the tail-end

7. (едвам вървя, мъкна се) trudge, tail/trail/lollop along; drag o.s. along

8. прен. (за време) drag (on); wear away, wear on

времето се влачи time drags heavily by. time hangs heavy

9. разг. (мъкна се подир някого) tag behind; dangle/trail along after s.o.

go about (с някого with s.o.)

(увлякъл съм се по) run after (s.o.)

ВЛАЧА се по петите на някого tag at s.o.'s heels

(ходя постоянно някъде) haunt, frequent; hang about

той все се влачи по кръчмите he's a frequenter of public houses, he's a public house loafer/ам. a bar lounger

10. (за гъста течност) string