Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Владев - непозната дума, може би имахте предвид владее (владея), Владев или Владева

владея

1. rule (over), govern, control, dominate; have the use of

(притежавам) possess, own

(обладавам) reign, prevail

ВЛАДЕЯ положението hold the situation in hand, have/keep the situation well in hand

тук владее пълна тишина dead/unbroken silence reigns here

ВЛАДЕЯ сьрцата/умовете reign over the hurts' the minds

ораторът владееше аудиторията си the speaker held his audience

2. (зная) master, be master of (a trade, a skill), have a good grasp of/a thorough command of, be skilful at

ВЛАДЕЯ основно have at o.'s fingers' ends

ВЛАДЕЯ добре (оръжие, инструмент) wield

ВЛАДЕЯ език have (a) command of a language

ВЛАДЕЯ перото wield a skilful pen

ВЛАДЕЯ техниката be skilful (на at)

ВЛАДЕЯ ce control o.s.; have command over o.s.; be master of. o. s