Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Високовци - непозната дума, може би имахте предвид висок, Веско или високи

висок

1. high

(за човек) tall

(за планина и пр.) high, поет. lofty, towering

(за положение) elevated

(за дърво, сграда) high, tall

(издигнат, построен високо, за път, железница) elevated

(за чело) high

(за яка) stand-up

ВИСОК два метра two metres high

ВИСОКa местност highlands

ВИСОК о строителство high-rise building

по-ВИСОК съм от някого с една глава be taller than s.o. by a head, top s.o. by a head

по ВИСОК от higher/taller than; topping

ВИСОКa топка (при тенис) lob

изпращам ВИСОКа топка lob

2. (за глас, тон) high, high-pitched

(за говор, смях) loud

(за нота) high

на ВИСОК глас in a loud voice

3. (значителен, голям, за добиви, температура, напрежение, цени) high

(ценен, виден, важен) high, eminent, elevated

(за призвание, цел) noble, lofty

(възвишен, за стил) elevated, lofty, noble

неодобр. pompous

(за цена и) unreasonable

човек с ВИСОК ранг a person of high rank

ВИСОК гост an eminent/an honoured guest

(om най-високо качество) super, superfine

произведение с ВИСОКи качества an excellent work. a work of great/sterling merit

ВИСОКа пещ тех. a blast furnace

Високата порта ист. the Sublime Porte

във ВИСОКа степен to a high/great degree

съвещание на най-ВИСОКо равнище a summit conference, a top-level conference

имам ВИСОК о мнeние за вж. мнение