Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Видин - непозната дума, може би имахте предвид виден, Видин или видни

виден

eminent, outstanding, notable, noted, prominent, distinguished, of distinction/note

ВИДна личност a man of note

ВИДЕН писател a writer of distinction

ВИДни хора prominent people, VIPs

на ВИДно място in a prominent place/position

слагам нещо на ВИДно място display something prominently, put something in a conspicuous position, place smth in view/in plain sight

ВИДна роля a conspicuous/a prominent/an important part

заемам най-ВИДно място (за експонат) occupy pride of place

ВИДно е it is clear/obvious