Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Велибашев - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

велик

great

(за народно събрание) grand

ВЕЛИКa сила a world power

ВЕЛИКите сили the Great Powers; the first-rate powers

Александър ВЕЛИКи Alexander the Great

Великият княз the Grand Duke

Великият могул the Great, Grand Mogul

Великото народно събрание the Grand National Assembly

Великата октомврийска революция the Great October Socialist Revolution

Великата отечествена война the Great Patriotic War

Великият океан the Pacific (Ocean)

ВЕЛИКи пости Lent

ВЕЛИКи четвъртък Maundy/Holy Thursday

ВЕЛИКи петък Good Friday

ставам ВЕЛИК rise to great-ness