Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Вачков - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

ваш

1. your

(без същ.) yours, of yours

тази книга е ВАШа this book is yours

един ВАШ познат an acquaintance of yours

за ВАШе здраве (to) your health

Ваше превъзходителство Your Excellency

2. (в писмо, на крал) Yours

(при търговски писма) Yours truly

(между роднини, много близки приятели) Yours affectionately

3. същ. ВАШите your family/parents/people/folks; yours

на вас и ВАШите изпращам много благопожелания my best wishes to you and yours

как са ВАШите? how are all your people?

по ВАШему in your opinion; in your way; as you see fit