Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Вася - непозната дума, може би имахте предвид внася (внасям), Вася или Нася

внасям

1. bring/carry in

(от чужбина) import

2. (въвеждам) introduce

ВНАСЯМ поправки make/introduce corrections, amend. (в закон) make/insert/introduce amendments

3. (предложение, резолюция) put forward, table

ВНАСЯМ предложение make a proposal, propose, move (that)

4. прен. (създавам, причинявам) introduce, create, spread

ВНАСЯМ безредие/смут spread confusion/alarm

ВНАСЯМ смут perturb

ВНАСЯМ разнообразие lend/give varietyto), create variety

5. (пари) pay in

(в банка) deposit (with a bank)