Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Вадин - непозната дума, може би имахте предвид ваден (вадя), вадим или вади

вадя

1. (изваждам) take/pull out

(зъб) pull out, extract

(картофи) lift

(трън) pick; out

ВАДЯ си зъб have a tooth (drawn) out, have a tooth extracted/pulled

ВАДЯ кофа от кладенец draw/wind a bucket from a well, wind water from a well

ВАДЯ си сливиците have o.'s tonsils out/removed

2. прен. (получавам-документи, паспорт) get, obtain, procure. take out, get issued

(билет) buy, get

ВАДЯ петна take out stains, remove spots

ВАДЯ си хляба make/earn o.'s bread and butter, make o.'s living

3. (измислям, напр. прякор на учител) invent

ВАДЯ кестените от огъня за другиго вж. кестен

ВАДЯ някому очите be a thorn in s.o.'s side

ВАДЯт си очите разг. they're at loggerheads

they
lead a cat-and-dog life; вж. изваждам

4. вж. напоявам