Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Бялково - непозната дума, може би имахте предвид ябълково (ябълков), билково или байково

ябълков

apple (attr.), ЯБЪЛКОВo вино cider

ЯБЪЛКОВ сладкиш apple-pie

ЯБЪЛКОВ о съединение тех. ball and socket (joint)