Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Бяла - не е в основна форма, основната форма е бял

бял

1. white

(за цвят на кожата) fair

(за хляб, вино) white

БЯЛа боя white (paint)

БЯЛа бреза silver birch

БЯЛата гвардия ист. the White Guard; whiteguard

БЯЛ дроб (карантия) lights

БЯЛa дъвка бот. mastic

БЯЛa/сребриста елха white fir

БЯЛa жар тех. white heat

нажежено до БЯЛо candescent

БЯЛo като сняг as white as snow, snow-white

БЯЛ лук garlic

БЯЛo месо (на птица) breast

БЯЛa мечка white/Polar bear

БЯЛo поле (на книга) margin

БЯЛа рада бот. mayweed (Anthemis colula)

БЯЛа риба (Danubian) pike-perch (Lucioperca sandra)

БЯЛa ружа бот. marsh mallow (Althoea)

БЯЛa робиня a white slave

БЯЛ смил бот. cottonweed (Gossypium)

БЯЛo тенеке tinsheet, tinplate

БЯЛo течение мед. leucorrh(o)ea

БЯЛ цвят white

2. прен. бели кахъри small/trifling worries

не виждам БЯЛ ден have no rest/peace

бели нощи Polar nights, (безсънни) sleepless nights

посред БЯЛ ден in broad daylight, in the blaze of day

изкарвам на БЯЛ свят bring to light, unearth; publish

излизам/появявам се на БЯЛ свят see the light of day

по белия свят in the wide world

бели пари за черни дни a nest-egg; a penny for a rainy day

бели стихове лиm. blank verse

съшит с бели конци разг. too obvious, transparent

(за извинение) flimsy

3. същ. white

един БЯЛ (за човек) a white man

БЯЛото на окото the white of the eye

белите the whites, the white population

(в индианския говор) palefaces