Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Бъркач - непозната дума, може би имахте предвид бъркам, бърка или бъркай

бъркам

1. бръкна (мушкам ръка) thrust o.'s hand (into s.th.)

(ровя, бьрникам) rummage in (s.th.), meddle with (s.th.), mess (s.th.) about

разг. monkey with (s.th.); tamper (обик. с with)

БЪРКАМ в меда прен. tap the barrel

БЪРКАМ някому в очите be a thorn in s.o.'s side

БЪРКАМ се разг. (плащам) foot the bill

2. (размесвам) stir. mix

БЪРКАМ вар slake lime

БЪРКАМ карти shuffle cards

3. (разстройвам, преча) mess up

БЪРКАМ плановете на някого upset s.o.'s plans

той бърка на работата he's in the way

БЪРКАМ ce

4. interfere. meddle (на with), разг. put in o.'s oar

не се БЪРКАМ в keep out of, steer clear of. leave/let alone

не ми се бъркай в работите! don't meddle in/with my affairs

не се БЪРКАМ в чужди работи mind o.'s own business

не се бъркай в чужди работи/дето не ти е работа mind your own business; keep your breath to cool your porridge

не се БЪРКАМ в работи, от които не разбирам stick to o.'s last

5. (греша) get (s.th.) wrong; mix up

БЪРКАМ в отговорите get o.'s answers wrong

(смесвам) take (s.o.) for, mix (s.o.) with

БЪРКАМ го с брат му ! keep taking him for his brother, I mix him up with his brother