Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Бърза - не е в основна форма, основната форма е бърз

бърз

1. (за движение) fast, swift, quick, rapid; fleet; light-heeled; unleisurely

(пъргав) nippy, natty

(сръчен) quick

БЪРЗ като сърна (as) fleet as a deer

БЪРЗ влак an express (train), a fast/through train

БЪРЗ о движение (на опашка, с парцал за прах) whisk

(за кон) fast, fleet

(за отговор) prompt

(за поглед) swift, quick

БЪРЗи поправки (на обуща) rapid shoe repairs

писмо с БЪРЗа поща an express letter, ам. a special delivery

БЪРЗo приключване (на преговори) a speedy conclusion (of negotiations)

(за пулс) fast, quick

БЪРЗa работа rush work

БЪРЗата работа срам за майстора haste makes waste

БЪРЗa разходка а quick/fast/sharp walk

на БЪРЗа ръка off-hand; hurriedly

хапнахме на БЪРЗа ръка we had a quick lunch

БЪРЗ ход a quick/brisk/lively pace, (много БЪРЗ) a spanking pace

2. (спешен, неотложен) pressing, urgent

БЪРЗ и мерки prompt measures

няма БЪРЗа работа there's no (special) hurry

работата е много БЪРЗа the matter is urgent

БЪРЗa помощ first/emergency aid

БЪРЗa поръчка a pressing/rush order

БЪРЗ разговор an express (telephone) call

БЪРЗa телеграма an express wire/cable

БЪРЗата кучка слепи ги ражда haste makes waste. бързам (ходя) hurry (on, along), hasten (for-ward), make haste; walk'run/ride/drive fast

книж. speed

разг. nip along; pelt

БЪРЗ за в къщи hurry home

бързай! hurry up! make haste! be quick (about it)! (зает съм) друг път, БЪРЗ сега another time, I'm in a hurry now

БЪРЗ с нещо (някаква работа) be in a hurry to finish s.th.

не бързай толкова don't be in such a hurry

не БЪРЗ be in no hurry

не БЪРЗ (с нещо) take o.'s time (over s.th.)

не БЪРЗ да почна be slow to start