Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Буката - не е в основна форма, но и основната форма бука я няма в речника

буква

1. letter; character

(на пишеща машина) key

главна/малка БУКВА a capital/small letter

начална БУКВА an initial/a first letter

последната БУКВА (на дума) final

с готически букви in German characters

2. печ. type (u pl.), letter

букви печ. (буквен материал) lettering, (печатарски) metal

БУКВАта на закона the letter of the law

БУКВА пo БУКВА word for word, letter for letter

казвам БУКВА пo БУКВА spell (out)

държа на БУКВАта be a stickler (for), stick to the word

(нещо) остава мъртва БУКВА remain a dead letter