Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Буйново - непозната дума, може би имахте предвид буйното (буен), боново или байново

буен

1. (силен, могъщ) (за огън) blazing, brisk, bright

(за води) turbulent

(за река) swift-flowing; torrential

(за поток и пр.) impetuous, sweeping

(за вятър) violent, high, buffeting; wanton

(за смях) uproarious, loud

(за къдрици) unruly, поет. wanton (tresses)

2. (необуздан) ungovernable, unruly, uncontrollable, unchecked; wanton; heady

(буйствуващ) rampant-obstreperous

(невъздържан) hot/quick-tempered; passionate

буйно дете an unruly/a naughty/an intractable child

(за детски игри и пр.) knock-about

(за кон) (high-) spirited, fiery, wild. full of mettle

(за кръв) wild, hot

(за младост) wild

(за страсти) turbulent, fiery, wild

(за ръкопляскания) wild, frenetic

3. (сочен, за растителност) lush, luxuriant, rank, exuberant, wanton

буйна растителност overgrowth

буйна реакция хим. a livey reaction