Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Бръщен - непозната дума, може би имахте предвид мръщен (мръщя), бранен или брачен

мръщя

МРЪЩЯ нос/чело wrinkle o.'s nose/forehead

МРЪЩЯ лице вж. МРЪЩЯ се

МРЪЩЯ се 1. wrinkle/knit/pucker o.'s brow; frown (at/on s.o.); scowl. lour, lower, make a wry face; sulk, be in the sulks, have (a fit of) the sulks

МРЪЩЯ се на нещо (не одобрявам) frown upon s.th.

2. (за времето, небето) lour, lower, be ove