Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Бриджтаун - непозната дума, може би имахте предвид представа, Бриджтаун или представя

представа

notion, idea; (mental) picture

(схващане) concept

имам/добивам ПРЕДСТАВА за have/get an idea/a notion about/of

нямам никаква ПРЕДСТАВА I have not the slightest idea/notion, I have not the haziest/remotest idea/notion, разг. I haven't (got) a clue, I haven't the foggiest

загубвам ПРЕДСТАВА за времето lose count of time

давам ПРЕДСТАВА за give an idea of

давам вярна ПРЕДСТАВАза give a right/correct idea of

давам невярна ПРЕДСТАВА за give a wrong idea of, belie

добивам невярна ПРЕДСТАВА за get a distorted picture of