Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Брайнов - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

брак

1. marriage, matrimony

юр. книж. wedlock; match

законен БРАК wedlock

неравен БРАК misalliance, mesalliance

църковен БРАК wedding БРАК по любов love-match

разрешение за БРАК a marriage licence

встъпвам в БРАК с някого marry/wed s.o.

сключвам БРАК contract a marriage

сключвам нов БРАК remarry

сключвам граждански БРАК be married before the registrar

разтрогвам БРАК dissolve a marriage

2. тех. waste, refuse

(в книгопечатането) waste, spoilage

(метали) scrap, scrapping

(бракувани изделия) rejects, waster