Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Бошнаков - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

боя

(за боядисване, рисуване) paint

(за коса, прежда и пр.) dye

(за обуща) shoe-cream, boot-polish, blacking

(за печки) blacking, lead. black-lead

водни бои water-colours

маслени бои oil-paint(s); oils

картина с маслени бои a picture in oil(s), an oil-painting

картина с водни бои a picture in water-co-lours; a water-colour (painting)

БОЯ която не избелява a fast colour

последна БОЯ (при боядисване) a final coat of paint

налагам дебело БОЯта paint with a full brush

пази се от БОЯта fresh paint

хващам БОЯ stain.се (от) be afraid of, fear, dread

БОЯ се да му кажа I dread/fear to tell him, I dread telling him; I'm afraid to tell him, I'm afraid of telling him

много се БОЯ от be in great fear of

не бой се! don't worry! don't you fear! never fear! няма от какво да се боите you have nothing to be afraid of/to fear; there's nothing to fear

1. (безпокоя се) be afraid/anxious; feel nervous; worry; have cold feet

карай и не се бой go ahead and damn the consequences