Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Борян - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

боря се

fight

сп. wrestle

прен. fight, combat (против-)

(за неравна борба) strugglewith)

contend (c, срещу against); strive (c inf). strive (with, against); fight

strugg
'e (за for)

прен. stand for

(в средновековен турнир) tilt

борим се we wrestle together, БОРЯ се за пo-добри условия stand out for better terms

БОРЯ се с всички сили go all-out; БОРЯ се с вълните breast the waves

БОРЯ се с големи трудности labour under great diff-cullies

БОРЯ се с нокти и зъби fight tooth and nail

БОРЯ се с епидемия combat/fight an epi-demic

в душата му се бореха различни чувства he was a prey to conflicting emotions