Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Богоев - непозната дума, може би имахте предвид богове (бог), Богоев или Богоева

бог

1. God; the Lord; Ancient of Days

(при многобожие) god, deity

(идеал, кумир) god. idol

БОГ ми е свидетел I call heaven to witness помогни си сам, за да ти помогне БОГ God helps those who help themselves

когото БОГ иска да накаже, най-напред му взема ума whom God would ruin he first deprives of reason

БОГът на морето the god of the see

2. (възклицание, обръщение)

(страх, болке) боже! боже мой! божичко! good Lord! good Gracious! goodness! dear me! oh, dear! леле боже! goodness! goodness gracious' great/good God! (почуда, изненада) боже мой! bless my soul/life! разг. ам. Holy Mackerel! (опасения) боже опази! пази боже! (God) save the mark! не дай боже God/Heaven forbid

БОГ да е на помощ на... heaven help...

(задоволство, благодар-ност) слава БОГ у, благодаря на БОГа, сполай ти боже thank God/goodness/heavens

(благо-словия, благопожелание, клетва) да даде-БОГ, дай боже may it please God; God grant; may it come true; may it be so

БОГ да те поживи God bless you

(клетва) БОГ да те убие (God) damn you

(увещание, уверяване) заБОГ a in God's name. in the name of God'. for mercy's sake! разг. for the love of Mike

e
й БОГy honestly, really; really and truly

(неувереност) БОГ знае God knows

БОГ знае къде goodness knows where, (много далече) at the back of beyond

нe е БОГ знае колко далеч it isn't as far away as all that

един БОГ знае God only knows

ако даде БОГ, ако е рекъл БОГ God willing; Deo volente

БОГ да го прости may he rest in peace. God rest his soul

ради БОГa for God's/goodness' sake

за нрава БОГа in vain; undeservedly

предавам БОГу дух give up the ghost

yield
up the ghost/soul/spirit, предал БОГу дух departed to God; with God