Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Богдан - непозната дума, може би имахте предвид богат, Богдан или Богдана

богат

1. rich, wealthy, opulent, affluent

(сьстоятелен) well-to-do, well off; moneyed

2. (изобилен) БОГАТ с rich/abundant/abounding in

(за дар) handsome, valuable

(за земя, почва) rich, mellow

(за къща) luxurious

(за обед и пр.) copious, hearty, книж. sumptuous

(за растителност) rich, luxuriant, exuberant

(за фантазия) exuberant, luxuriant

(за стил) luxuriant, copious

БОГАТа жила мин. pay-dirt

БОГАТ източник на знания a mine of information

(за реколта) rich, copious, abundant

3. (разкошен) rich, splendid

4. същ. rich/wealthy man

сьбир. богатите the rich, the well-to-do, the leisured classes

БОГАТите и бедните the rich and the poor, the classes and the masses, разг. the haves and the have nots